Obilazak krajnjih korisnika u sklopu projekta „Zaželi i ti biti jedna od njih“

Projektni tim redovito obilazi krajnje korisnike, brine se o kvalitetnoj provedbi projekta. Svakodnevno se razgovara s korisnicima i slušaju se njihove potrebe kako bi se projektne aktivnosti što bolje provodile te dodatno unaprijedile, a korisnici bili zadovoljni te dobili svu potrebnu skrb. Povratne informacije s terena od krajnjih korisnika projekta Read more…

JAVNI POZIV – za prijam u radni odnos

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03- 01/2-17-82 od 29. studenog 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju Read more…

24. travnja održano je javno predstavljanje projekta

U konferencijskoj dvorani Quella u Lipiku 24. travnja održano je javno predstavljanje projekta „Zaželi i ti biti jedna od njih“ kojem su nazočili gradonačelnik Grada Lipika Vinko Kasana, predsjednik Gradskog vijeća Grada Lipika Mladen Dolić, predstojnica područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Požeško-slavonskoj županiji Jasminka Antunović, pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije Vesna Vlašić, Read more…

O PROJEKTU

Projekt „Zaželi i ti biti jedna od njih“ ima za cilj nezaposlene osobe (žene) s niskim stupnjem obrazovanja na ruralnom području uključiti na tržište rada u lokalnoj zajednici. Projekt obuhvaća 20 pripadnica ciljane skupine s područja Grada Lipika koje spadaju u ciljanu skupinu (nezaposlene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene Read more…